1. CEL
1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Wrocław i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów Stadionu Olimpijskiego i zdrowego stylu życia,
1.4. Promocja firmy IT Kontrakt jako generalnego sponsora biegu.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu IT jest stowarzyszenie Pro-Run Wrocław (zwane dalej „Organizatorem”). Właścicielem marki, pomysłu i zleceniodawcą Biegu IT jest firma IT Kontrakt.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu IT, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest IT Kontrakt, który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji Biegu IT.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu IT zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl  

3. SPONSOR GENERALNY
IT Kontrakt – www.itkontrakt.pl

4. UCZESTNICY
Uczestnikiem Biegu IT może być każda pełnoletnia osoba związana zawodowo z branżą informatyczną. Weryfikacja branży, nastąpi podczas procesu rejestracji poprzez akceptację niniejszego regulaminu.

5. TERMIN I MIEJSCE

 • data: 22.09.2018 (sobota), godzina 11:00
 • start i meta do biegu głównego znajduje się na terenie kopleksu Stadion Olimpijski, al. Paderewskiego 35. Na stadionie lekkoatletycznym AWF Wrocław.
 • biuro zawodów czynne od godziny 9:00 na starcie biegu oraz w przeddzień we wrocławskim biurze IT Kontrakt (budynek Sky Tower)

6. TRASA BIEGU

 • Dystans: 10 km, bez atestu.
 • Trasa biegowa to nawierzchnia szutrowego podłoża, idealnie nadającego się do biegania zarówno rekreacyjnego, jak i profesjonalnego. Wysokie drzewa zapewniają ochronę przed wiatrem i słońcem sprawiając, że bieg staje się lekki i przyjemny, a dobre oznakowanie terenu sprzyja mierzeniu tempa biegu i dobrej orientacji.
 • Nawierzchnia: szuter, leśne ścieżki zlokalizowane na terenie Stadionu Olimpijskiego i wałów odrzańskich
 • W biegu głównym na 10 km obowiązuje limit czasowy: 90 minut
 • Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA
7.1 Klasyfikacja Open
7.2 Klasyfikacja drużynowa (4 osoby w drużynie. Drużyna może mieć więcej osób ale pod uwagę będą brane tylko cztery najlepsze czasy. Drużyny nie sa klasyfikowane ze względu na płeć.)
7.3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 • K 20 od 18 do 29 lat
 • K 30 od 30 do 39 lat
 • K 40 od 40 do 49 lat
 • K 50 od 50 do 59 lat
 • K 60 od 60 do 69 lat
 • K 70 powyżej 70 lat 
 • M 20 od 18 do 29 lat
 • M 30 od 30 do 39 lat
 • M 40 od 40 do 49 lat
 • M 50 od 50 do 59 lat
 • M 60 od 60 do 69 lat
 • M 70 powyżej 70 lat 

8. POMIAR CZASU
8.1. W biegu "Bieg IT" będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu.
8.2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
8.3. Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
9.1. Nagradzane będą kategorie: Open miejsca 1-3 K+M, puchary/nagrody, drużyny 1-3.
9.2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal.
9.3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe koszulki. Dane o rozmiarach koszulki będą zbierane w formularzu zapisów. Ilość poszczególnych rozmiarów będzie uzależniona od procentowych szacunków zapisanych uczestników do 1.09.2018. Koszulki w poszczególnych rozmiarach będą wydawane wraz z pakietem startowym do wyczerpania zapasów.
9.3. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
9.4. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt oraz przebieralnie.
9.5. Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt odświeżania/odżywiania.
9.6. Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY
10.1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 17.09.2018 r. na stronie www.biegit.pl oraz mailowo. Rejestrację drużynową należy wykonać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wypełniając dane w pliku EXEL- POBIERZ. Dla firm wystawiamy fakturę VAT. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotom.
10.2. Opłaty startowe indywidualne.

 • do 31.08 - 50 zł
 • do 20.09 - 60 zł

10.3. Zgłoszenia drużyn

 • do 20.09 - 4 osoby lub więcej 50zł/osoba

rejestrację każdego z zawodników należy wykonać poprzez formularz zapisów lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FV możemy wystawiać najwcześniej 15 dni przed terminem zawodów i 15 po terminie zawodów. Faktura VAT za opłatę startową wystawiana jest od 4 zgłoszeń dla jednego podmiotu. Nie wystawiamy faktury za zgłoszenia indywidualne. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze (nie przez DotPay). Faktury wysyłam tylko drogą elektroniczną. Nie wystawiamy FV w wersji papierowej.W celu otrzymania faktury proszę pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


10.4. W dniu zawodów zgłoszenia do biegu nie będą przyjmowane.
10.5. Weryfikacja do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 9:00 do 10:30.
10.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
10.7. W biegu głównym przewidziany jest limit 800 miejsc startowych.
10.8. Cegiełkę na bieg można opłacić online przez Dot Pay przy formularzu zapisów lub tradycyjnie na nr konta stowarzyszenia Pro-Run Wrocław.

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • 50-527 Wrocław, ul.J.W.Dawida 26/9
 • Nr konta: 44105015751000009080005508
 • W tytule przelewu podaj swoje imię i nazwisko oraz nazwę "Bieg IT"

10.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu miejsc startowych.

11. UCZESTNICTWO
11.1. W biegu mogą brać udział wszystkie osoby związane z branżą IT.

11.2. Uczestnikiem biegu jest osoba która dokonała rejestracji oraz uiściła opłatę startową za bieg.
11.3. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście, lub przedstawić upoważnienie od innej osoby.

11.4. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
11.5. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów.
11.6. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
11.7. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
11.8. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
11.9. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

12. KONTAKT

 • zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz tel. 507 043 081, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dyrektor biegu: Jacek Jackowiak tel. 793 444 723, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ - dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy własnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW pożna wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 8 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE - PRZECZYTAJ.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
 2. niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 3. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 4. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 5. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 9. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 10. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 11. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 12. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15.1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz sms-em dla każdej osoby, która ukończyła bieg. Ponad to będą opublikowane na stronach www.biegit.pl , www.itkontrakt.pl .
15.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
15.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
15.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
15.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

logo ITK

Partnerzy

dwor zakopane      

     OrtoPes logo retina

CRiOBB logo 2016

 PL logo FitnessAcademy

 

 

PATRONAT

Computerworld logo

idg kolor

logo prw podluzny bezczestotliwosci

IT pro logo CMYK

 

REALIZACJA

 

Logo Pro Run jpg

 

 

Facebook

Organizacja przed i na biegu

Bieg IT już w najbliższą sobotę oto najważniejsze informacje organizacyjne. Zobacz gdzie i kiedy odebrać pakiet startowy. Jak dołączyć do Biegu Bajt...

Bieg IT Wrocław - zapisy startują

22 września z inicjatywy firmy IT Kontrakt, branża IT  wystartują we Wrocławskiej edycji Biegu IT na 10 km. Zapraszamy do udziału wszystkich, b...

Bieg IT Warszawa - wyniki 2018

Zapraszamy do nasze fotorelacji oraz wyników biegu. ...

Konkurs foto EZVIZ na biegu

Wszystkich uczestników Biegu IT w Warszawie zapraszamy do rywalizacji nie tylko na arenie sportowej. Konkurs na najciekawsze i najbardziej sz...

Organizacja na biegu

Już w sobotę odbędzie się kolejny Bieg IT w Warszawie. Warto więc poznać wszystkie najważniejsze informacje. Zweryfikowaliśmy numery startowe i druż...

Netcompany fundatorem nagród

Na zawodników na podium oraz na wszystkch w losowaniu będą czekać atrakcyjne nagrody od Netcompany ...

Giganci programowania w Warszawie

Na młodszych uczestników i kibiców Biegu czekać będą Giganci Programowania. Na ich stoisku można będzie zaprogramować swoją pierwszą, ...

Nocne pakiety - Bieg IT Warszawa

Ludzie, ludzie zwariowałem. Pakiety startowe na 6. Nocny PKO Wrocław Półmaraton rozdaję. Nie do końca będą rozdawane ale to i tak jedna z nie...

Medal 2018

Tak oto prezentuje się wizualizacja medalu na 2018 rok :) Kto ma sentyment?...

Atrakcje dla najmłodszych w Warszawie

Programować można już od najmłodszych lat! O tym na pewno przekonają się wszystkie dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami przyjdą na warszaws...

Bieg IT zawita do Poznania

10 czerwca z inicjatywy firmy IT Kontrakt, branża IT  wystartuje w zupełnie nowej edycji Biegu IT. Tym razem w Poznaniu. Wyścig wyjątkowy z kil...

BIEG BAJTKA

Jak co roku, po oficjalnym biegu na 10 km, na linii startu staną najmłodsi uczestnicy wydarzenia, aby zmierzyć się w Biegu Bajtka 2018. Tegoroczna e...

logo ITKPartnerzy      

     dwor zakopaneOrtoPes logo retina CRiOBB logo 2016  PL logo FitnessAcademy

Patroni

Computerworld logo idg kolor logo prw podluzny bezczestotliwosci  IT pro logo CMYK   
 pro run bieg it